V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si dovolujeme informovat spotřebitele, že subjektem pověřeným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi spotřebitelem a advokátem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora, jejíž internetové stránky jsou www.cak.cz.